Pages

Subscribe:

Monday, December 15, 2008

Masa Depan Ekonomi DuniaMelihat kepada masalah ekonomi yang melanda dunia hari ini, ramai bimbang akan kesannya pada masa- masa yang akan datang. Masalah yang berpunca di negara kuasa besar ekonomi, Amerika Syarikat telah meniup wabak kegawatan ekonomi ke seluruh pelusuk dunia.

Kebanyakan negara di dunia ini terkena tempiasnya. Malaysia juga tidak terkecuali. Semua bursa saham negara-negara di dunia ini jatuh merudum. Para pelabur risau akan keadaan yang berlaku lalu menarik pelaburan mereka. Para pemimpin pening kepala. Para pelabur pusing mata. Para rakyat yang akhirnya makin menderita.

Umum ketahui bahawa segala masalah ekonomi ini adalah berpunca daripada pengaplikasian sistem ekonomi yang nyata tidak lagi praktikal untuk diguna pakai oleh manusia.

Jika kita imbau satu masa dahulu, kita melihat sebuah kuasa besar mengetuai dan mendepani segala perkara. Sebelum meletusnya perang dunia pertama, Soviet Union nyata hebat dan ampuh kuasanya. Pengaplikasian sistem ekonomi Sosialis nampak mampu membawa dan memacu negara ini mendepani segalanya di dunia, ditambah lagi kawasannya yang luas merangkumi Timur dunia hinggalah ke Barat.

Namun akhirnya, negara hebat ini juga jatuh, sistem ekonomi sosialis mereka juga hancur. Terbukti bahawa sistem ini tidak sesuai di amalkan. Yang masih lagi mengamalkan sistem ini hanyalah beberapa buah negara sahaja kini. Itupun telah ditokok tambah dan disiat buang beberapa komponen.

Sistem ekonomi sosialisme mengaplikasikan kaedah memilik negarakan segala harta dan kekayaan milik rakyatnya. Segala urusan ekonomi adalah urusan negara. Setiap barang yang hendak dikeluarkan dan dipasarkan tidak boleh lari dari dasar negara. Yang mendapat pengiktirafan sahaja dibolehkan. Cara ini amat tidak produktif dan tidak sesuai diamalkan. Manusia juga punya hak untuk memiliki harta. Siapa yang mahu sistem seperti ini diamalkan? Kekurangannya, ia tidak mengiktiraf hak individu. Maka ia hancur.

Selepas perang dunia kedua, Amerika Syarikat mendaki tangga untuk menjadi kuasa besar dunia. Maka negara tersebut mula mendahului segala perkara dari bidang sains hinggalah ekonomi. Mereka mengguna pakai sistem ekonomi kapitalis yang mengamalkan sistem pasaran bebas lagi terbuka. Pengeluar bebas mengeluarkan apa sahaja jenis barangan. Harga pula ditentukan oleh satu teori yang digelar teori ' Invisible Hand' atau tangan tersembunyi.

Teori ini berfungsi mengikut jumlah penawaran dan permintaan terhadap sesuatu barangan. Maka hasilnya penindasan berlaku terhadap golongan miskin. Masyarakat yang miskin terus miskin, yang kaya berlonggok harta benda. Sistem yang tidak adil kepada manusia. Kerajaan pula langsung tidak memainkan peranan dalam aktiviti ekonomi. Sistem kewangan dan perbankannya pula mengamalkan riba. Menjual beli duit. Setiap pinjaman perlu dilangsaikan bersama dengan faedah yang sentiasa bertambah.

Akhirnya kita lihat sekarang, sistem ini juga bakal menemui penghujungnya. Ia tidak sesuai lagi diamalkan. Amerika Syarikat sendiri yang menguasai ekonomi dunia, yang gagah dengan matawang dolarnya hanya mampu berputih mata dan hanya mampu mengeluh melihat lebih trilion dolar lebur dalam pasaran saham mereka. Kalut seketika pentadbiran negara kuasa besar ini. Walaupun bertrilion dolar disuntik bagi membantu syarikat-syarikat kewangan dan institusi perbankan mendepani masalah ini, ianya masih lagi terus merebak.

Maka ramailah pakar-pakar ekonomi dan pemimpin-pemimpin dunia meramalkan kejatuhan sistem ekonomi kapitalis ini.

" Ekonomi Amerika Syarikat sedang sakit tenat sekarang ini...," bicara pemimpin Amerika Latin, Huga Chavez dan Evo Morales.

" ....krisis ekonomi menunjukkan berakhirnya Amerika sebagai kuasa besar kewangan...," itu kata Menteri Kewangan Itali berkenaan masalah yang berlaku kini.

Untuk lebih terperinci lagi, anda semua boleh membaca artikel oleh Francis Fukuyama bertajuk The Fall of America, Inc. Untuk membaca sila klik di sini.

Sebenarnya, para pelabur semuanya tidak yakin lagi dengan sistem kewangan dan perbankan Amerika. Sistem yang mengamalkan riba. Sebab itu Islam sejak azali lagi mengharamkan riba. Masalah sub-prima, yang merupakan kunci kepada masalah ekonomi sekarang berpunca disebabkan faedah yang dikenakan ke atas pinjaman yang semakin berganda-ganda dan menyulitkan peminjam untuk membayar semula.

Sekarang masyarakat dunia sibuk mengkaji dan mencari sebuah sistem baru yang lebih kukuh dan lebih praktikal. Hinggakan pernah seorang paderi menyeru rakyat Amerika mengkaji al-Quran dan meneliti setiap ayat-ayatnya. Lebih-lebih lagi ayat tentang ekonomi.

Islam tidak seperti agama-agama yang lain. Islam adalah agama yang merangkumi segala perkara, syumul. Ekonomi yang berteraskan Islam adalah yang terbaik untuk dipraktikkan manusia hakikatnya.

Islam mengiktiraf semua hak, hak memilik bagi individu, masyarakat dan negara. Ekonomi Islam tidak seperti ekonomi Sosialis yang hanya mengiktiraf hak milik negara sahaja. Begitu juga sistem Ekonomi Islam tidak mengamalkan riba atau faedah dalam institusi kewangan dan perbankan. Ia juga tidak menindas mana-mana pihak malah memberi jaminan sosial kepada golongan miskin dan fakir melalui komponen zakat, sedekah, wakaf dan sebagainya.

Alhamdulillah, sekarang ini banyak negara yang semakin berminat kepada sistem Ekonomi Islam lebih-lebih lagi bidang kewangan dan perbankan Islam. Yang terbaru Hong Kong juga mahu mempraktikkan sistem ini dan mahu menjadi salah sebuah negara pemain kewangan Islam. Namun, segala ini haruslah dipantau oleh pakar-pakar penasihat syariah yang berkaliber dan berdaya saing untuk memastikan segala sistem dan perlaksaan bertepatan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika hanya saduran dan nama semata maka lihatlah kehancurannya.

Masa depan ekonomi dunia sebenarnya amat cerah jika semua berubah kepada sistem Ekonomi berteraskan Al-Quran dan Sunnah ini. Tidak perlu lagi mencari dan mencipta sebuah sistem baru. Cukuplah Ekonomi Islam sebagai pengganti.

Bersediakah kita??????


Monday, November 3, 2008

Zakat- Membina kekuatan UMMAHBismillahirrahmanirrahim...


Zakat seperti mana yang kita semua tahu, merupakan sebuah kewajipan yang diperintahkan oleh Allah SWT ke atas setiap muslim. Allah SWT menyatakan di dalam Al-Quran bahawa menunaikan zakat itu adalah sebahagian daripada ciri-ciri penting umat Islam yang membezakannya dari penganut-penganut agama lain. Firman Allah SWT di dalam surah At-Taubah, ayat 71 yang bermaksud:


" Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sesetengahnya menjadi penolong bagi sesetengahnya yang lain; mereka menyuruh berbuat kebajikan dan melarang berbuat kejahatan; dan mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana."


Berdasarkan daripada ayat tadi, dapat kita perhatikan bahawa Islam juga amat mementingkan kewujudan masyarakat yang adil, bersatu-padu, tolong-menolong, bantu-membantu dalam mengharmonikan kehidupan masyarakat di dalam sesebuah negara.

Negara yang aman, tenteram dan masyarakatnya hidup bersatu-padu akan mewujudkan suasana ekonomi yang stabil dan seimbang pastinya, seiring dengan peningkatan produktiviti masyarakat Islam keseluruhannya dengan agihan kekayaan dalam masyarakat.

Tiada lagi manusia yang kaya terus-terusan mendabik dada, juga hilang manusia yang fakir miskin meminta-minta.

Harta yang diperoleh golongan kaya berada sebenarnya mengandungi hak golongan fakir yang papa kedana dan perlu ditunaikan hak tersebut.


Bagaimana?? Tak lain tak bukan adalah melalui kewajipan zakat. Secara konseptualnya, Allah SWT telah mengfardhukan Zakat sebagai salah satu jaminan sosial kepada masyarakat terutamanya kepada golongan yang amat memerlukan, merancakkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui agihan semula kekayaan dalam masyarakat dan sebagai satu bentuk penyucian dan pembangunan spiritual kepada setiap muslim. Ia bertindak sebagai satu mekanisme yang penting kepada sesebuah negara Islam bagi menjamin kemaslahatan rakyat seluruhnya.


Jika dilihat secara halus dan mendalam, zakat mempunyai keupayaan dan kekuatan bagi membasmi kemiskinan dan menjamin keseimbangan dalam pasaran melalui mekanisme agihan semula kekayaan dalam masyarakat.


Teringat kata-kata pensyarah saya sewaktu kelas Tawazun al-Iqtisod ( Keseimbangan Ekonomi ), Dr Kamal Hattab dalam membicarakan tentang kepentingan zakat kepada sesebuah negara. Beliau menyatakan bahawa zakat merupakan satu pendapatan yang tetap dan sentiasa diperolehi negara dan ianya tidak akan terhenti. Jadi negara Islam dapat menggunakan sumber zakat bagi membina kekuatan ekonomi, sosial, pendidikan dan akhirnya dapat membina kekuatan Umat Islam seterusnya membina kesatuan Ummah yang jitu!


Di sini saya bawakan beberapa kajian imperikal tentang bagaimana berperanannya zakat terhadap agihan pendapatan masyarakat..

Jehle ( 1994 ) telah melakukan kajian terhadap agihan pendapatan di Pakistan menggunakan satu teori ekonomi yang dikenali sebagai AKS index bagi mengukur ketidakseimbangan agihan pendapatan. Hasil kajian beliau mendapati zakat telah mengurangkan ketidakseimbangan agihan pendapatan di Pakistan walaupun penurunan tersebut adalah kecil tetapi ia tetap berperanan.

Untuk contoh di Malaysia pula, Patmawati Ibrahim ( 2006 ), seorang pensyarah kanan di Jabatan Syariah dan Ekonomi, Akedemi Pengajian Islam, Universiti Malaya telah melakukan kajian kesan zakat terhadap agihan pendapatan di Selangor. Ringkasnya, hasil kajian beliau mendapati zakat telah berjaya mengurangkan ketidakseimbangan agihan pendapatan di Selangor dan seterusnya dapat membela golongan fakir dan miskin

Zakt juga dikenalpasti sebagai komponen utama alam sistem keselamatan sosial Islam. Zakat mengurangkan kemiskinan ( walaupun tidak membasminya ) dan mengurangkan jurang agihan semula pendapatan ( walaupun tidak menghapuskannya ), dan mempunyai potensi untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi ( Imtiazi, 1989 ).

Jika kita sorot kembali zaman kegemilangan Ketamadunan Islam, kita dapat melihat sebab mengapa umat Islam ketika itu dihormati, disanjung dan digeruni. Selain kekuatan dari segi ketenteraan pada ketika itu, negara Islam juga memiliki ekonomi yang cukup kukuh dan agihan pendapatan yang cukup stabil. Baitulmal cukup penting memainkan peranan bagi tujuan ini ketika itu dan sumbernya tak lain tak bukan adalah dari sumber zakat. Jadi jelas kita dapat perhatikan betapa zakat memainkan peranan yang cukup besar dalam membina kekuatan ekonomi dan menjaga kebajikan umat Islam.


ANTARA KEPENTINGAN DAN SUMBANGAN ZAKAT TERHADAP NEGARA ISLAM :

1) Memajukan masyarakat Islam dalam semua bidang termasuk ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya.

2) Memperkukuh ekonomi Umat Islam dan seterusnya menjadikan Umat Islam dihormati da disegani oleh masyarakat dunia.

3) Membangunkan ekonomi Umat Islam.

4) Mengurangkan masalah sosial.

5) Kerajaan dapat membina kilang-kilang perusahaan untuk menyediakan pekerjaan kepada umat Islam.

6) Membantu golongan susah dengan mengadakan projek-projek berfaedah untuk meningkatkan pendapatan mereka.

7) Membina kemudahan asas seperti jalan raya, dan sebagainya.

8) Syiar Islam dapat ditingkatkan dengan cukup baik dalam keseluruhan kehidupan umat Islam.


Akhirnya dapat saya simpulkan di sini, zakat telah memainkan peranan yang cukup besar dalam membina kekuatan Ummah terutamanya dari sudut ekonomi umat Islam itu sendiri. Namun pengagihan yang betul, sistematik dan adil oleh sesebuah negara Islam terhadap sumber zakat ini amat penting jika mahu segala yang dibicarakan di atas tadi berjaya dizahirkan. Semoga kita dapat mengembalikan kegemilangan umat Islam!!


Rujukan:

1) Al-Quran al-Karim
2) Fiqh Zakat- Dr.Yusuf Al-Qardhawi
3) Kertas Kerja Peranan Agihan Zakat Dalam Meningkatkan Tahap Ekonomi Ummah-
Partmawati Haji Ibrahim,Pensyarah Kanan Jabatan Syariah dan Ekonomi UM.
4) ٌإقتصاديات الزكاة و تطبيقاتها المعاصره - الدكتور ابراهيم عبد الحليم عبادة
5) http://www.muis.gov.sg/websites/khutbah/ser-m-08o199.html
6) http://www.e-zakat.com.my
Monday, October 6, 2008

Debaran Ekonomi Dunia


Dalam minggu ni Amerika Syarikat ( AS ) berhadapan dengan krisis kewangan yang agak teruk sejak kemelesetan ekonomi 1930, maka berserabut la kepala para pentadbir negara AS memikirkan cara nak mengatasi masalah ni..knp??? Sudah tentulah takut kuasa ekonomi dunia yang dikuasai mereka selama ni diambil alih oleh 'orang lain'. Agaknya, negara manalah yang boleh menggantikan AS sebagai kuasa ekonomi dunia..ermm..yang ni saya nak bagi anda semua fikir sendiri..cukup mudad.. ' klunya' adalah , 'Naga Bangun Dari Tidur'.

Berbalik semula dengan cerita AS tadi, maka Bush yang merupakan Presiden paling kejam di dunia itu pun mengumumkan satu pelan penyelamat krisis ekonomi AS. Tahu pun takut...Tapi malangnya usul yang dibawa oleh Bush ini ditolak mentah-mentah oleh Dewan Perwakilan AS.

Untuk pengetahuan semua pelan keselamatan tersebut bernilai AS 700 billion Dolar..Mungkin Dewan Perwakilan sudah tidak percaya lagi pada Bush sebab tiap-tiap tahun dia meminta tambahan peruntukan ketenteraan di Iraq tapi hasil hanya merugikan negara sahaja..tapi yang lebih parah, ahli-ahli parti dia pun tolak cadangan tu..huhuhu..kecewa yang teramat 'la' dia..

Dalam kenyataannya di White House, Bush menyatakan kebimbangannya dan kekecewaannya terhadap apa yang berlaku.. Katanya lagi AS akan 'lingkup' jika pelan tersebut tidak diluluskan dengan segera..

Jadi Bush terus mendesak Dewan Perwakilan untuk meluluskan pelan ini..Jika tidak habislah segala simpanan dan portfolio berjuta-juta rakyat AS dan yang pasti antara jutaan itu adalah beratus-ratus ribu berfahaman Yahudi Zionisme...

Perkembangan ini juga telah menyebabkan indeks Dow Jones merosot 777 mata..penurunan paling tinggi dicatatkan.

Masalah ini juga sedang merebak di seluruh tanah Eropah yang mengamalkan sistem ekonomi Kapitalis..

Di London, indeks utamanya jatuh 4.26% di awal dagangan hari ini.. Apa pun Bank of England melaporkan akan membantu dengan memberi suntikan sebanyak USD 10 Billion bagi memastikan pasaran sahamnya terus kembali rancak.

Tekanan turut dirasai di Belgium, indeks Fortes susut agak banyak dan boleh menyebabkan ia muflis..

Di Jerman pula, Canselornya telah mengumumkan suntikan sebanyak Euro 50 billion bagi membantu sektor kewangannya yang semakin tenat.

Negara-negara Barat amat risau dengan keadaan yang berlaku sebenarnya. Jika Ekonomi AS jatuh lingkup maka sudah pasti China sebagai kuasa ekonomi kedua terbesar dunia akan menggantikan dan menjatuhkan keegoan Barat selama ni.. Dan jika China menguasai ekonomi dunia maka Asia akan lahir sebagai kuasa ekonomi terkuat nanti..China adalah antara seteru paling utama kepada AS.

Sebenarnya kegagalan ekonomi Barat berfungsi adalah kerana pengamalan sistem ekonomi Kapitalisnya yang terlalu terbuka dan pengamalan riba setiap transaksi yang dijalankan. Jelas di sini terpapar keburukan sistem ekonomi yang dicipta oleh manusia, sistem yang menentang fitrah semulajadi kehidupan..

Benarlah firman Allah Taala di dalam surah Al-Baqarah, ayat 275 yang bermaksud:

" Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan kerana gila..."
Jika kita lihat keadaan mereka sekarang tidak ubah seperti keadaan yang dinyatakan Allah SWT di dalam ayatNya yang agung ini. Bahkan sekarang bukan manusia sahaja tidak dapat berdiri dengan betul, institusi-institusi kewangan pun turut tidak boleh ' berdiri ' dengan stabil.

Baru sekarang mereka sedar akan peri penting dan bernilainya sistem ekonomi Islam yang syumul dan terbaik..walaupun kita terkena tempias masalah ini namun kita boleh untuk lari dari terus 'terpercik' dengan mengaplikasikan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah.

Sistem ekonomi Islam tidak mengamalkan riba yang merupakan punca berlakunya masalah Subprima di AS dan akhirnya membawa kepada masalah yang berlaku sekarang.

Kesimpulannya, sistem ekonomi yang berteraskan al-Quran dan As-Sunnah adalah amat bertepatan untuk diaplikasikan bagi menjamin kemaslahatan ummah manusia keseluruhannya.

Maka terbukalah peluang kepada pakar-pakar ekonomi Islam khususnya untuk memperkenalkan dan menjadikan Sistem Ekonomi Islam sebagai satu pilihan yang terbaik bagi menggantikan sistem ekonomi lain dan diamalkan di seluruh pelusuk dunia. Kepada sahabat-sahabat satu kuliah dan pengkhususan,bersedialah untuk merubah duniaaaaa!!!

* terima kasih kapada senior saya, abang Hassan yang memberikan cetusan idea untuk saya menerbitkan tajuk ini..

Rujukan :

1. http://voiceofmalaysian.com/2008/09/30/dewan-amerika-tolak-pelan-penyelamat-krisis-ekonomi-rm24-trilion/
2. www.tv3.com.my/buletinutama
3. Utusan Online
4.http://findarticles.com/p/articles/mi_m1272/is_n2586_v122/ai_14995070Sunday, October 5, 2008

Imperialisme EkonomiBismillahirrahmannirrahim....

Salam pertemuan saya ucapkan kepada kawan-kawan semua. Alhamdulillah pada saat ni saya dh hampir satu bulan berada di Bumi Anbia, Jordan. Keadaan di sini alhamdulillah, baik.

Sebagai pelajar pengkhususan Ekonomi dan Perbankan Islam, saya selalu memerhati dan berfikir tentang masyarakat di bumi Jordan ini dari sudut ekonomi tentunya.

Dan kadang-kadang buat saya berfikir tentang sumber dan kebergantungan ekonomi Jordan. Jordan adalah salah sebuah negara yang kecil di Timur Tengah yang berhadapan dengan masalah kekurangan sumber-sumber utama seperti air, minyak dan sumber semulajadi yang lain. Dalam seminggu pasti ada masalah kekurangan air di sini. Air minum pun kena beli, jauh beza dengan Malaysia ( dari sudut sumber airnya ) . Dengan kekurangan ini Jordan terpaksa bergantung kepada sumber air dari negara lain seperti Syria, Israil dan Mesir.

Sumber ekonomi Jordan adalah dari pertanian, industri, pendidikan dan perlancongan. Tapi banyak manalah sangat hasil yang diperoleh dari sumber-sumber ni.. Hinggakan satu ketika Bank Dunia pernah mengkatogerikan negara ini sebagai 'negara dengan pendapatan sederhana terendah' Haaaaa...macam mana tu..

Jordan juga membuat pinjaman melalui IMF. Bila dah sain kontrak dengan IMF ni kesannya dah tentu pada kestabilan ekonomi. Hutang yang sentiasa berganda dengan faedahnya sekali. Kena pulak patuh pada 'pengurus IMF' iaitu US, anak angkat si Israel tu..maka akhirnya tertindas la segala khazanah dan ekonomi negara Jordan ni..

Bukan IMF je bertindak bagai jerat pada negara ni, Jordan juga ada membuat perjanjian perdagangan bebas dengan US yang kita kenali sebagai FTA. Dengan perjanjian ini sebenarnya ekonomi Jordan terjerat.

Para peniaga di sini tidak dapat menyaingi produk-produk dan perkhidmatan setanding dengan negara maju seperti US. Kemasukan produk-produk dari US sebenarnya telah bertindak bagai racun kepada ekonomi Jordan..

Paling nyata di Jordan ini segala kegiatan ekonomi ditentukan secara sembunyi dan tidak sedar oleh US. Maka US dengan pengaruh Zionisme telah menguasai Jordan sebenarnya. Maka jadilah Jordan salah sebuah negara Arab Islam yang mengiktiraf Israel. .

Barang-barang yang dijual di sini kebanyakannya mengikut 'trend' Barat. Dari makanan hinggalah kepada pakaian dan kenderaan.

Masyarakat pun teracun dengan imperialisme Barat melalui jalan ekonomi ini. Fikiran masyarakatnya diracun,suka tiru gaya orang Barat yang sebenarnya langsung tidak mengakui 'keBaratan' mereka...pergaulan bebas..pakaian yang mendedah aurat..hinggalah kepada sistem kewangan yang tidak Islami. Akhirnya Islam lemah di tanah sendiri. Bertepuk tanganlah US, Israel...kita umat Islamlah yang sentiasa duduk dibawah, ditindas, diancam..

Dalam diam sebenarnya US dan konco-konconya telah menakluk Jordan. Inilah yang kita katakan sebagai penjajahan bentuk baru..imperialisme moden..imperialisme melalui ekonomi...fikir-fikirkanlah...

Rujukan :-

1. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/jo.html
2. http://www.jordanusfta.com/economy_jordan_en.asp
3. http://globaledge.msu.edu/countryInsights/economy.asp?countryID=24&regionID=3
4. http://www.ameinfo.com/news/Jordan_Focus/Monday, September 29, 2008

Wang Kertas Dan Hukumnya

Bismillahirahmanirrahim...Assalamualaikum WBT..alhamdulillah,syukur kehadrat Allah yang maha kuasa, diberi kesempatan kepada ana untuk menulis pada kali ini setelah lama tidak dapat menumpahkan sekelumit ilmu di laman ini buat tatapan bersama..Insyaallah di kesempatan ini ana ingin berkongsi maklumat tentang hukum berkenaan matawang kertas atau ringkasnya wang kertas.. Seperti mana yang kita ketahui, sejarah peradaban manusia melukiskan bahawa manusia menggunakan berbagai alat sebagai medium untuk melakukan transaksi atau jual beli di berbagai zaman yang berbeza. Bermula dengan penggunaan sistem barter hinggalah kepada kewujudan matawang kertas di zaman moden ini.Akan tetapi wang kertas merupakan satu permasalahan baru dan amat memerlukan kepada hukum fiqh bagi menentukan penggunaanya adalah bertepatan dengan syarak dan berlandaskan hukum Islam..Dalam masalah ini ulama zaman moden merujuk kepada masalah hukum matawang yang diperbuat selain daripada emas dan perak yang telah dibahaskan oleh ulama terdahulu. Terdapat tiga pendapat dalam membincangkan perkara ini.. Pendapat pertama adalah daripada Syeikh Abdul Qadir bin Ahmad bin Badran ( 1346 h) dan Syeikh Ahmad Husaini, Syeikh Salam bin Abdullah dan sebahagian syeikh Al-Azhar. Mereka berpendapat wang kertas bukan wang sebenar disisi syarak dan tidak mempunyai illah thamaniah. Wang tersebut dikeluarkan oleh negara berdasarkan nilai emas dan perak bagi setiap penyimpan daripada kalangan rakyat. Maka matawang sebenar adalah simpanan emas dan perak , manakala wang kertas hanyalah dianggap sebagai bukti simpanan individu dalam negara.Hasil dari pendapat ini maka dapat disimpulkan bahawa tidak sah menjadikan wang kertas sebagai modal dalam perniagaan ataupun syarikat dan juga tidak boleh dijadikan jual beli secara salam kerana wang kertas tersebut dianggap sebagai bukti hutang negara kepada penyimpan. Selain itu, tiada illah riba padanya. Ianya boleh dijual beli dengan nilai yang berbeza dan tidak disyaratkan berjual beli dalam waktu akad yang sama serta tidak wajib zakat ke atasnya.Pendapat kedua pula dari Syeikh Abdul Rahman Saa'di, Syeikh Hassan Ayyub dan mufti Turki, Syeikh Khalil Kunnakh, menganggap wang kertas sebagai mal mutaqqawam yang mempunyai nilai sama seperti barang lain. Kertas dianggap sebagai mal mutaqawwam bukannya mempunyai nilai emas dan perak. Selain itu kertas tidak mempunyai sifat barang ribawi serta negara pada bila-bila masa boleh menghapuskan penggunaannya. Kesimpulan kesan dari pendapat ini sama seperti pendapat pertama :( 1 ) wang kertas bukti hutang negara kepada penyimpan - tidak sah dijadikan modal

dalam perniagaan.( 2 ) Tiada illah riba padanya.( 3 ) Tidak wajib zakat ke atasnya.Pendapat ketiga pula : wang kertas mempunyai ilah thamaniah. Pendapat ini adalah pendapat majoriti ulama terkini. Antaranya Syeikh Abu Baker Hasan Al- Kashnawi, Syeikh Abdullah bin Mani', Doktor Wahbah Zuhaily dan Syeikh Yusof Al-Qardawi. Pendapat ini juga merupakan qarar majma' Fiqh dalam muktamarnya yang kelima.Hujahnya adalah:1. Qias dengan matawang emas dan perak kerana kedua-duanya diiktibar sebagai

perantaraan dalam urusan jual beli.

2.Uruf seluruh manusia menggunakannya dalam semua urusan ekonomi.

3. Negara mengiktirafnya.

4. Maslahah manusia kerana manusia berhajatkan penggunaan matawang.

5. Kaedah saad azzirai'. Sekiranya wang kertas tidak mempunyai illah thamaniah akan

membatalkan hampir semua hukum syarak seperti tidak diwajibkan zakat dan tidak

terhasil riba padanya.Kesan daripada hujah ini maka wang kertas sah dianggap sebagai modal syarikat ataupun mudharabah serta mempunyai illah riba. Wang kertas akan dikenakan zakat sekiranya mencapai nisob sama seperti emas dan perak.Kesimpulannya pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang ketiga..mengapa??( 1 ) Pendapat yang mengatakan matawang kertas berdasarkan simpanan emas dan perak

dalam negara tidak tepat kerana pada zaman ini pengeluarannya berdasarkan kekuatan

ekonomi, politik dan ketenteraan.( 2 ) Pendapat yang mengaggap matawang kertas sebagai mal mutaqawwan ataupun
pendapat lain yang menyatakan ia hanyalah kertas biasa juga tidak boleh diterima

kerana seluruh masyarakat dunia mengaggapnya sebagai wang.( 3 ) Nilai matawang kertas bukanlah pada kertas secara zahir semata-mata tetapi pada nilai

thamaniahnya berdasarkan uruf manusia.Doktor Yusof Qaradhawi dalam fatwa muasirah beliau menyatakan :" Wang kertas telah menjadi wang yang digunakan diseluruh dunia. Bagaimanakah ingin membatalkan hukum riba padanya sedangkan semua manusia bermuamalah dengannya dan tidak lagi dengan emas atau perak? Sesiapa yang memiliki wang ini dianggap kaya walaupun tidak mempunyai simpanan emas dan perak. Degan wang kertas lelaki menjadikannya mahar kerana merupakan harta. Digunakan dalam jual beli ,sewa dan untuk membayar diat. Semua muamalat melalui wang kertas dn sudah tentu mencapai tahap emas dan perak".

Rujukan:

1.Muamalat Malih Muasirah. prof Doktor Wahbah Zuhaily
2.Awraq Naqdiah Fi Iqtisad Islami. Ahmad Hasan
3.Fatwa Muasirah Doktor Yusof Al-Qardawi,jilid 1.

Sunday, July 6, 2008

HIKMAH PENGHARAMAN RIBA

بسم الله الرحمن الرحيم
Salam istimewa buat sahabat sekalian.. bertemu lagi di lawan kembara ini untuk kita terus memperkatakan tentang riba.
Pada kali ini kita cuba meneroka dan mengembara mencari hikmah pengharaman riba. Mengapa Allah SWT mengharamkan riba sebagimana firmannya dalam surah al-Baqarah: ayat 276:
" وَأَحَلَّ اللهُ اَلبَيعَ وَحَرَّمَ اَلرِّبَا "
Maksudnya:"Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba..."
Jadi sudah terang lagi bersuluh bahawa riba itu diharamkan oleh Allah SWT. Tetapi pasti ada kebaikan disebalik pengharaman tersebut. Pasti ada hikmah yang tersembunyi disebalik setiap yang berlaku. Seperti mana yang kita tahu, berlakunya penindasan di dalam pengamalan riba itu. Dan sudah pasti perlakuan yang menindas itu amat tidak dituntut di dalam Islam.
Islam mengharamkan riba kerana ia banyak mendatangkan kesan yang tidak baik dari segi ekonomi mahupun sosial. Dari segi ekonomi, riba adalah jalan yang paling tidak elok dalam mendapatkan serta mengumpul kekayaan kerana ia menindas orang yang dikenakan riba itu. Pengamal riba tidak melakukan apa-apa kerja yang melibatkan pengeluaran ataupun perniagaan tetapi hanya menunggu wang daripada orang yang dikenakan riba. Misalnya di sini pemiutang hanya mengumpul kekayaan daripada faedah yang dikenakan ke atas pinjaman penghutang.Rib hanya meningkatkan kekayaan sebelah pihak sahaja dan langsung tidak menyumbang kepada kekayaan Ummah Islam keseluruhannya.
Selain itu riba juga hanya menyumbang kepada sifat malas untuk berusaha yang akhirnya terjadilah pengangguran di kalangan masyarakat. Tidak berusaha barang sedikit pun tetapi hanya menunggu wang datang bergolek ke kaki mereka. Ini amat bertentangan dengan Islam yang amat menggalakkan umatnya bekerja dan mencari rezeki. Rasullullah SAW swndiri yang merupakan kekasih Allah dan manusia yang mulia pun pernah bekerja sebagai pengembala kambing dan peniaga.
Riba juga boleh mendatangkan kesan terhadap keseimbangan dalam ekonomi sesebuah negara. Faedah yang tinggi boleh membawa kapada ketakseimbangan dari segi penawaran dan permintaan seterusnya boleh membawa negara ke kancah kemelesetan ekonomi.
Dari segi sosial, riba langsung tidak memberi faedah kepada masyarakat kerana ia langsung tidak menyumbang ke arah meningkatnya kekayaan sesebuah masyarakat. Apa gunaya riba kalau hanya meningkatkan kekayaan sesetengah pihak sahaja. Maka sudah berlakulah ketidak adilan dalam ,masyarakat tersebut dan kemungkinan besar boleh menggugat kemakmuran sesebuah masyarakat.
Jelas di sini saudara-saudari sekalian bahawa pengharaman riba itu ada hikmahnya yang tersendiri. Apa yang pasti riba dan segala perkara yang bersangkut paut dengannya perlu dijauhi demi mendapat keberkatan dan keredhaan Allah SWT.
Firman Allah Taala dalam surah Ar-Rum, ayat 39 yang bermaksud :
" Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah ( tidak mendatangkan kebaikan )... "

Friday, June 20, 2008

Adakah Interest,Bunga,Faedah Itu Riba???Salam..

Seperti yang saya nyatakan sebelum ini bahawa riba itu adalah suatu pertambahan, perluasan, pertumbuhan dan pembesaran samada banyak atau sedikit. Jadi bukankah yang disebut interest itu satu pertambahan..yang disebut bunga itu satu pertumbuhan aset..yang disebut faedah itu juga satu perluasan kepada harta yang kita miliki?? Jika benar maka dari segi bahasanya sah ia adalah riba.

Kita akan cuba melihat pandangan beberapa ulama Islam berkaitan dengan dengan interest ataupun faedah yang dikaitkan dengan riba.

Imam Tabari menyatakan : " Jenis riba yang diharamkan oleh Allah adalah yang mana peminjam bersetuju membayar kepada si piutang sejumlah tambahan yang tetap sebagai melanjutkan masa pembayaran semula."

Imam Fakhr Al-Din Al-Razi menyatakan : " Riba Al-Nasiah adalah apa yang dikenali dan yang biasa di kalangan orang-orang arab Jahiliyyah. Mereka biasa memberikan pinjaman dengan syarat setiap bulan mereka akan mendapat jumlah yang dipersetujui dengan keseluruhan hutang tetap utuh. Kemudian apabila pinjaman itu telah matang dan si peminjam tidak dapat membayarnya, jumlahnya akan bertambah dan masa bayaran dilanjutkan. Inilah riba yang diamalkan di zaman Jahiliyyah.

Syah Waliyullah ad-Dahlawi, seorang ulama Hanafi menyatakan bahawa unsur riba wujud dalam hutang yang diberikan yang disyaratkan si peminjam akan membayar lebih daripada apa yang dia telah dapati daripada si piutang.

Abd Rahman Al-Jaziri dalam " Al-Fiqh 'ala Mazhahib Al-Arba'ah " menyatakan : " Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan para Fuqaha Islam tentang pengharaman riba Al-Nasiah. Tanpa perbahasan lagi, ia adalah satu dosa yang besar. Nabi SAW dan ijmak ummah. Pengertian riba yang nyata dapat difahami daripada ayat suci al-Quran (surah Al-Baqarah ayat 275-279) sebagai riba yang dikenali orang-orang arab Jahiliyyah seperti yang dijelaskan oleh para pentafsir Al-Quran. Sekiranya seorang peminjam tidak berupaya untuk membayar semula wang pinjaman asal setelah pinjaman menjadi matang, dia dibenarkan melanjutkan waktu bayaran semula dengan penerusan riba yang telah dibayar sebelum ini. Inilah riba yang berleluasa kini dan yang dikenakan oleh bank dan lain-lain institusi di negara ini.

Allah telah mengharamkan riba untuk orang-orang Islam. Ayat-ayat suci Allah telah secara tegas mengharamkan riba yang mana kita fahami sebagai sejumlah wang untuk satu tempoh dengan dikenakan faedah dalam bentuk peratus samada secara bulanan atau tahunan .

Next post:Hikmah Pengharaman Riba.

Thursday, June 19, 2008

Pengertian Riba dan persoalannya...

Bismillahirrahmannirrahim..

Jika kita berbicara soal Ekonomi Islam sudah tentu kita tidak dapat lari daripada menyebut tentang 'RIBA'.. Perbezaan yang ketara antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah tiadanya pengamalan riba. Apakah yang dimaksudkan dengan riba itu???

Menurut bahasa riba dimengertikan dengan segala jenis pertambahan, pertumbuhan, perluasan, dan pembesaran samada sedikit atau banyak.

Dalam Syariah, riba merujuk kepada 'premium' yang mesti dibayar oleh peminjam kepada orang yang memberi pinjam bersama-sama dengan jumlah asal sebagai syarat untuk pinjaman ataupun bagi melanjutkan kematangannya. Dalam pengertian ini, riba mempunyai maksud yang sama dengan faedah menurut ijmak kesemua para fuqaha' tanpa pengecualian.

Riba terbahagi kepada 2:

1) Riba An-Nasiah ( ربا النسيئة )
Firman Allah SWT :
ومآ ءاتيتم مّن رّبًالّيربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله
maksudnya: " Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah ( tidak mendatangkan kebaikan )..."

- Turut dikenali sebagai riba al-Jahiliyyah @ riba al-Qardu.
- Imam Tabari menyatakan : " Jenis riba yang diharamkan oleh Allah adalah yang mana peminjam bersetuju membayar kepada si pemiutang sejumlah tambahan yang tetap sebagai melanjutkan masa membayar".
- Dikenali sebagai riba al-Jahiliyyah kerana banyak diamalkan pada waktu tersebut.

2) Riba al-Fadl ( ربا الفضل )

- Setiap pertambahan untuk pertukaran barang dari jenis yang sama.
- Contohnya beras gred A 5kg ditukar dengan beras gred C 10kg.
- Turut dikenali sebagai riba as-Sunnah @ riba al-Bai'.

Dh terang lagi bersuluh kepada kita disini bahawa Allah SWT amat mengharamkan amalan riba ini. Bahkan Allah melaknat semua pihak yangterlibat dalam amalan riba ; samada pemberi hutang yang memakan riba, yang berhutang yang memberi riba, penulis yang mencatat transaksi itu, serta saksi-saksinya. Rasullallah SAW bersabda yang bermaksud:

" Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan, saksi-saksinya dan penulisnya.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi SAW bersabda:

maksudnya: " Riba meempunyai 99 pintu dosa. yang paling rendah adalah seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri."

Amat berat wahai saudaraku sekaliannya hukuman bagi pengamal riba. Berusahalah sedaya upaya untuk menjauhi riba, faedah, bunga atau apa-apa pun namanya. Jika mahu menggunakan perkhidmatan perbankan pastikalah bahawa bank yang kita pilih itu nyata dan jelas tidak mengamalkan riba. Pilihlah perbankan Islam.. Sanggupkah kita mendapat murka Ilahi hanya untuk sekelumit kekayaan dunia yang pasti habisnya??????

Wednesday, June 18, 2008

Cabaran Ekonomi Buat Ummah


Bismillahirrahmannirrahim....


Cuba kita imbau sejarah dunia sejenak...


Kita telusuri abad ke-19 yang memperlihatkan pengaruh kuasa-kuasa imperialisme Barat yang menguasai kebanyakan negara-negara di Asia dan Afrika termasuklah negara-negara umat Islam. Tujuan penguasaan mereka sudah pasti untuk kebaikan ekonomi mereka.


Kita rentas pula abad ke-20 yang menyaksikan negara-negara yang dijajah ini cuba bebas dari imperialisme Barat yang nyata merosakkan ini. Mereka cuba sedaya upaya untuk bebas...untuk jauh dari imperialisme ini. Namun hakikatnya mereka tidak berjaya untuk bebas 100%. Mereka masih dikuasai dan dihantui dengan pengaruh Barat yang menyelinap ke setiap ruang rongga intelektual, sosial dan ekonomi masyarakat mereka tidak terkecuali negara-negara Islam sendiri.


Di era mellinium ini, masyarakat dunia, khususnya negara-negara Islam mengharapkan kebebasan menyeluruh dari segenap ruang daripada pengaruh Barat ini; agar membolehkan umat Islam bebas hidup berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah..Namun sudah pasti semuanya ini memerlukan satu gerak usaha yang besar dan berterusan.


Umat Islam perlu bangkit dan cuba membebaskan diri daripada bergantung kepada dunia Barat khususnya. Kebanyakan negara Islam meminjam dalam jumlah yang amat besar daripada negara Barat. Mereka bukan sahaja menggunakan dana asing ini untuk pembangunan negara bahkan sesetengahnya menggunakan untuk perbelanjaan harian negara mereka. Lebih parah lagi apabila ada di antara negara Islam ini menggunakan pinjaman ini bagi membayar semula 'interest' bagi pinjaman mereka. Ini menyebabkan hutang mereka makin membesar, akhirnya ekonomi mereka akan terkesan. Apa yang menyedihkan di sini para 'penghutang' ini pasti mengenakan syarat-syarat tertentu yang akhirnya bakal menyekat segala objektif negara dan memaksa kita mengikut polisi-polisi yang mereka tetapkan. Polisi-polisi ini sudah pasti strategi mereka untuk menguasai negara-negara Islam secara halus.


Islam nyata tidak menggalakkan amalan berhutang. Rasullullah SAW sendiri pernah menolak untuk menyembahyangkan jenazah seorang yang meninggal tanpa sempat menjelaskan hutang sehinggalah Umar sanggup untuk menjamin hutang-hutang orang tersebut.


Prinsip Islam amat jelas menyatakan Umat Islam perlu mengelak dari berhutang walau terpaksa bersusah payah. Apa lagi yang tidak cukup dengan negara Islam.. Negara-negara Islam adalah pengeluar petroleum terbesar dunia,memegang lebih 60% pengeluaran minyak dunia.


Silapnya sudah pasti tiadanya kesepakatan dan persaudaraan sesama umat Islam. Bukan dari sudut ekonomi sahaja tetapi segenap ruang kehidupan ummah. Sepatutnya negara-negara Islam yang kaya-raya boleh membantu yang lain. Sama-sama berganding bahu membasmi kemiskinan di negara-negara saudara seIslam lainnya. Ekonomi umat Islam keseluruhannya tidak dapat berkembang,tidak dapat maju jika masih lagi tiada kesepakatan sesama sendiri..

Tiada guna OIC dan organisasi lainnya dalam menjaga kemaslahatan UMMAH..bersambung......

Tuesday, June 17, 2008

EKONOMI RABBANI

Ekonomi adalah asas terpenting pembinaan sesuatu kelompok masyarakat. Hadirnya sebuah masyarakat manusia itu pasti tidak dapat dipisahkan dengan wujudnya sistem perekonomian yang terbaik bagi menjamin kemakmuran dan kemajuan kelompok masyarakat tersebut. Tidak hairanlah seorang tokoh falsafah Yunani, Plato dalam bukunya 'The Republic' menyatakan bahawa asas perkembangan sesebuah negara itu adalah bermula dengan aktiviti ekonomi yang akhirnya berkembang megukuhkan kekayaan sesebuah masyarakat. Tokoh Islam terkenal, Ibnu Khaldun dalam karya agungnya Al-Mukaddimah turut menyatakan sistem ekonomi memainkan peranan yang penting dalam pembinaan tamadun manusia..

Sebagai agama yang syumul, Islam juga mengiktiraf sistem ekonomi dan menggalakkan umatnya berekonomi. Tetapi sistem ekonomi yang bagaimanakah yang dituntut oleh Islam?? Serta diiktiraf pengamalannya??

Sudah tentulah sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.. Sebuah ekonomi yang menjamin akan kesamarataan dan keadilan buat umat manusia keseluruhannya. Sebuah sistem ekonomi yang pasti dijalankan hanya untuk mendapat keredhaan Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Surah al-Hadid : 7 maksudnya :

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan belanjakanlah ( pada
jalan kebajikan ) sebahagian harta benda ( pemberian Allah ) yang
dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang yang
beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan ( sebahagian
daripada harta itu pada jalan Allah ) mereka tetap beroleh pahala yang
besar."

Matlamat akhir untuk seseorang muslim itu dalam berekonomi adalah untuk merebut CINTA Tuhan yang Maha Esa. Mendapat keredhaan dari-Nya selaku Pencipta segala kurnia. Bukan sekadar mencari kekayaan dunia..bukan juga mencari kebahagiaan dan cinta dunia, tetapi merebut kekayaan di akhirat sana, menagih kebahagiaan dan cinta yang kekal di sisi Tuhan Maha Pencipta. Ekonomi Islam dibina berteraskan kalamullah..Al-Quran dan As-Sunnah yang mulia. Bukan dari akal pemikir ternama, bukan juga dari rasa hati dan ilmu cetek manusia..

Tiada nilai sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis di sisi sistem Ekonomi Islam ( sistem ekonomi terbaik seantero alam ). Mengapa kita perlu ragu untuk mengaplikasikannya.. Ekonomi Rabbani pasti menjana kemajuan,keadilan dan kemakmuran sesebuah negara.


Rujukan : 1) الوجيز في الفكر الإقتصاد الوضعي واللإسلامي
2) Penghantar Ekonomi Islam