Pages

Subscribe:

Friday, June 20, 2008

Adakah Interest,Bunga,Faedah Itu Riba???Salam..

Seperti yang saya nyatakan sebelum ini bahawa riba itu adalah suatu pertambahan, perluasan, pertumbuhan dan pembesaran samada banyak atau sedikit. Jadi bukankah yang disebut interest itu satu pertambahan..yang disebut bunga itu satu pertumbuhan aset..yang disebut faedah itu juga satu perluasan kepada harta yang kita miliki?? Jika benar maka dari segi bahasanya sah ia adalah riba.

Kita akan cuba melihat pandangan beberapa ulama Islam berkaitan dengan dengan interest ataupun faedah yang dikaitkan dengan riba.

Imam Tabari menyatakan : " Jenis riba yang diharamkan oleh Allah adalah yang mana peminjam bersetuju membayar kepada si piutang sejumlah tambahan yang tetap sebagai melanjutkan masa pembayaran semula."

Imam Fakhr Al-Din Al-Razi menyatakan : " Riba Al-Nasiah adalah apa yang dikenali dan yang biasa di kalangan orang-orang arab Jahiliyyah. Mereka biasa memberikan pinjaman dengan syarat setiap bulan mereka akan mendapat jumlah yang dipersetujui dengan keseluruhan hutang tetap utuh. Kemudian apabila pinjaman itu telah matang dan si peminjam tidak dapat membayarnya, jumlahnya akan bertambah dan masa bayaran dilanjutkan. Inilah riba yang diamalkan di zaman Jahiliyyah.

Syah Waliyullah ad-Dahlawi, seorang ulama Hanafi menyatakan bahawa unsur riba wujud dalam hutang yang diberikan yang disyaratkan si peminjam akan membayar lebih daripada apa yang dia telah dapati daripada si piutang.

Abd Rahman Al-Jaziri dalam " Al-Fiqh 'ala Mazhahib Al-Arba'ah " menyatakan : " Tidak ada perbezaan pendapat di kalangan para Fuqaha Islam tentang pengharaman riba Al-Nasiah. Tanpa perbahasan lagi, ia adalah satu dosa yang besar. Nabi SAW dan ijmak ummah. Pengertian riba yang nyata dapat difahami daripada ayat suci al-Quran (surah Al-Baqarah ayat 275-279) sebagai riba yang dikenali orang-orang arab Jahiliyyah seperti yang dijelaskan oleh para pentafsir Al-Quran. Sekiranya seorang peminjam tidak berupaya untuk membayar semula wang pinjaman asal setelah pinjaman menjadi matang, dia dibenarkan melanjutkan waktu bayaran semula dengan penerusan riba yang telah dibayar sebelum ini. Inilah riba yang berleluasa kini dan yang dikenakan oleh bank dan lain-lain institusi di negara ini.

Allah telah mengharamkan riba untuk orang-orang Islam. Ayat-ayat suci Allah telah secara tegas mengharamkan riba yang mana kita fahami sebagai sejumlah wang untuk satu tempoh dengan dikenakan faedah dalam bentuk peratus samada secara bulanan atau tahunan .

Next post:Hikmah Pengharaman Riba.

Thursday, June 19, 2008

Pengertian Riba dan persoalannya...

Bismillahirrahmannirrahim..

Jika kita berbicara soal Ekonomi Islam sudah tentu kita tidak dapat lari daripada menyebut tentang 'RIBA'.. Perbezaan yang ketara antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah tiadanya pengamalan riba. Apakah yang dimaksudkan dengan riba itu???

Menurut bahasa riba dimengertikan dengan segala jenis pertambahan, pertumbuhan, perluasan, dan pembesaran samada sedikit atau banyak.

Dalam Syariah, riba merujuk kepada 'premium' yang mesti dibayar oleh peminjam kepada orang yang memberi pinjam bersama-sama dengan jumlah asal sebagai syarat untuk pinjaman ataupun bagi melanjutkan kematangannya. Dalam pengertian ini, riba mempunyai maksud yang sama dengan faedah menurut ijmak kesemua para fuqaha' tanpa pengecualian.

Riba terbahagi kepada 2:

1) Riba An-Nasiah ( ربا النسيئة )
Firman Allah SWT :
ومآ ءاتيتم مّن رّبًالّيربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله
maksudnya: " Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah ( tidak mendatangkan kebaikan )..."

- Turut dikenali sebagai riba al-Jahiliyyah @ riba al-Qardu.
- Imam Tabari menyatakan : " Jenis riba yang diharamkan oleh Allah adalah yang mana peminjam bersetuju membayar kepada si pemiutang sejumlah tambahan yang tetap sebagai melanjutkan masa membayar".
- Dikenali sebagai riba al-Jahiliyyah kerana banyak diamalkan pada waktu tersebut.

2) Riba al-Fadl ( ربا الفضل )

- Setiap pertambahan untuk pertukaran barang dari jenis yang sama.
- Contohnya beras gred A 5kg ditukar dengan beras gred C 10kg.
- Turut dikenali sebagai riba as-Sunnah @ riba al-Bai'.

Dh terang lagi bersuluh kepada kita disini bahawa Allah SWT amat mengharamkan amalan riba ini. Bahkan Allah melaknat semua pihak yangterlibat dalam amalan riba ; samada pemberi hutang yang memakan riba, yang berhutang yang memberi riba, penulis yang mencatat transaksi itu, serta saksi-saksinya. Rasullallah SAW bersabda yang bermaksud:

" Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan, saksi-saksinya dan penulisnya.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi SAW bersabda:

maksudnya: " Riba meempunyai 99 pintu dosa. yang paling rendah adalah seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri."

Amat berat wahai saudaraku sekaliannya hukuman bagi pengamal riba. Berusahalah sedaya upaya untuk menjauhi riba, faedah, bunga atau apa-apa pun namanya. Jika mahu menggunakan perkhidmatan perbankan pastikalah bahawa bank yang kita pilih itu nyata dan jelas tidak mengamalkan riba. Pilihlah perbankan Islam.. Sanggupkah kita mendapat murka Ilahi hanya untuk sekelumit kekayaan dunia yang pasti habisnya??????

Wednesday, June 18, 2008

Cabaran Ekonomi Buat Ummah


Bismillahirrahmannirrahim....


Cuba kita imbau sejarah dunia sejenak...


Kita telusuri abad ke-19 yang memperlihatkan pengaruh kuasa-kuasa imperialisme Barat yang menguasai kebanyakan negara-negara di Asia dan Afrika termasuklah negara-negara umat Islam. Tujuan penguasaan mereka sudah pasti untuk kebaikan ekonomi mereka.


Kita rentas pula abad ke-20 yang menyaksikan negara-negara yang dijajah ini cuba bebas dari imperialisme Barat yang nyata merosakkan ini. Mereka cuba sedaya upaya untuk bebas...untuk jauh dari imperialisme ini. Namun hakikatnya mereka tidak berjaya untuk bebas 100%. Mereka masih dikuasai dan dihantui dengan pengaruh Barat yang menyelinap ke setiap ruang rongga intelektual, sosial dan ekonomi masyarakat mereka tidak terkecuali negara-negara Islam sendiri.


Di era mellinium ini, masyarakat dunia, khususnya negara-negara Islam mengharapkan kebebasan menyeluruh dari segenap ruang daripada pengaruh Barat ini; agar membolehkan umat Islam bebas hidup berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah..Namun sudah pasti semuanya ini memerlukan satu gerak usaha yang besar dan berterusan.


Umat Islam perlu bangkit dan cuba membebaskan diri daripada bergantung kepada dunia Barat khususnya. Kebanyakan negara Islam meminjam dalam jumlah yang amat besar daripada negara Barat. Mereka bukan sahaja menggunakan dana asing ini untuk pembangunan negara bahkan sesetengahnya menggunakan untuk perbelanjaan harian negara mereka. Lebih parah lagi apabila ada di antara negara Islam ini menggunakan pinjaman ini bagi membayar semula 'interest' bagi pinjaman mereka. Ini menyebabkan hutang mereka makin membesar, akhirnya ekonomi mereka akan terkesan. Apa yang menyedihkan di sini para 'penghutang' ini pasti mengenakan syarat-syarat tertentu yang akhirnya bakal menyekat segala objektif negara dan memaksa kita mengikut polisi-polisi yang mereka tetapkan. Polisi-polisi ini sudah pasti strategi mereka untuk menguasai negara-negara Islam secara halus.


Islam nyata tidak menggalakkan amalan berhutang. Rasullullah SAW sendiri pernah menolak untuk menyembahyangkan jenazah seorang yang meninggal tanpa sempat menjelaskan hutang sehinggalah Umar sanggup untuk menjamin hutang-hutang orang tersebut.


Prinsip Islam amat jelas menyatakan Umat Islam perlu mengelak dari berhutang walau terpaksa bersusah payah. Apa lagi yang tidak cukup dengan negara Islam.. Negara-negara Islam adalah pengeluar petroleum terbesar dunia,memegang lebih 60% pengeluaran minyak dunia.


Silapnya sudah pasti tiadanya kesepakatan dan persaudaraan sesama umat Islam. Bukan dari sudut ekonomi sahaja tetapi segenap ruang kehidupan ummah. Sepatutnya negara-negara Islam yang kaya-raya boleh membantu yang lain. Sama-sama berganding bahu membasmi kemiskinan di negara-negara saudara seIslam lainnya. Ekonomi umat Islam keseluruhannya tidak dapat berkembang,tidak dapat maju jika masih lagi tiada kesepakatan sesama sendiri..

Tiada guna OIC dan organisasi lainnya dalam menjaga kemaslahatan UMMAH..bersambung......

Tuesday, June 17, 2008

EKONOMI RABBANI

Ekonomi adalah asas terpenting pembinaan sesuatu kelompok masyarakat. Hadirnya sebuah masyarakat manusia itu pasti tidak dapat dipisahkan dengan wujudnya sistem perekonomian yang terbaik bagi menjamin kemakmuran dan kemajuan kelompok masyarakat tersebut. Tidak hairanlah seorang tokoh falsafah Yunani, Plato dalam bukunya 'The Republic' menyatakan bahawa asas perkembangan sesebuah negara itu adalah bermula dengan aktiviti ekonomi yang akhirnya berkembang megukuhkan kekayaan sesebuah masyarakat. Tokoh Islam terkenal, Ibnu Khaldun dalam karya agungnya Al-Mukaddimah turut menyatakan sistem ekonomi memainkan peranan yang penting dalam pembinaan tamadun manusia..

Sebagai agama yang syumul, Islam juga mengiktiraf sistem ekonomi dan menggalakkan umatnya berekonomi. Tetapi sistem ekonomi yang bagaimanakah yang dituntut oleh Islam?? Serta diiktiraf pengamalannya??

Sudah tentulah sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah.. Sebuah ekonomi yang menjamin akan kesamarataan dan keadilan buat umat manusia keseluruhannya. Sebuah sistem ekonomi yang pasti dijalankan hanya untuk mendapat keredhaan Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Surah al-Hadid : 7 maksudnya :

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan belanjakanlah ( pada
jalan kebajikan ) sebahagian harta benda ( pemberian Allah ) yang
dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang yang
beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan ( sebahagian
daripada harta itu pada jalan Allah ) mereka tetap beroleh pahala yang
besar."

Matlamat akhir untuk seseorang muslim itu dalam berekonomi adalah untuk merebut CINTA Tuhan yang Maha Esa. Mendapat keredhaan dari-Nya selaku Pencipta segala kurnia. Bukan sekadar mencari kekayaan dunia..bukan juga mencari kebahagiaan dan cinta dunia, tetapi merebut kekayaan di akhirat sana, menagih kebahagiaan dan cinta yang kekal di sisi Tuhan Maha Pencipta. Ekonomi Islam dibina berteraskan kalamullah..Al-Quran dan As-Sunnah yang mulia. Bukan dari akal pemikir ternama, bukan juga dari rasa hati dan ilmu cetek manusia..

Tiada nilai sistem ekonomi Kapitalis, Sosialis di sisi sistem Ekonomi Islam ( sistem ekonomi terbaik seantero alam ). Mengapa kita perlu ragu untuk mengaplikasikannya.. Ekonomi Rabbani pasti menjana kemajuan,keadilan dan kemakmuran sesebuah negara.


Rujukan : 1) الوجيز في الفكر الإقتصاد الوضعي واللإسلامي
2) Penghantar Ekonomi Islam