Pages

Subscribe:

Thursday, June 19, 2008

Pengertian Riba dan persoalannya...

Bismillahirrahmannirrahim..

Jika kita berbicara soal Ekonomi Islam sudah tentu kita tidak dapat lari daripada menyebut tentang 'RIBA'.. Perbezaan yang ketara antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah tiadanya pengamalan riba. Apakah yang dimaksudkan dengan riba itu???

Menurut bahasa riba dimengertikan dengan segala jenis pertambahan, pertumbuhan, perluasan, dan pembesaran samada sedikit atau banyak.

Dalam Syariah, riba merujuk kepada 'premium' yang mesti dibayar oleh peminjam kepada orang yang memberi pinjam bersama-sama dengan jumlah asal sebagai syarat untuk pinjaman ataupun bagi melanjutkan kematangannya. Dalam pengertian ini, riba mempunyai maksud yang sama dengan faedah menurut ijmak kesemua para fuqaha' tanpa pengecualian.

Riba terbahagi kepada 2:

1) Riba An-Nasiah ( ربا النسيئة )
Firman Allah SWT :
ومآ ءاتيتم مّن رّبًالّيربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله
maksudnya: " Dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan, supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah ( tidak mendatangkan kebaikan )..."

- Turut dikenali sebagai riba al-Jahiliyyah @ riba al-Qardu.
- Imam Tabari menyatakan : " Jenis riba yang diharamkan oleh Allah adalah yang mana peminjam bersetuju membayar kepada si pemiutang sejumlah tambahan yang tetap sebagai melanjutkan masa membayar".
- Dikenali sebagai riba al-Jahiliyyah kerana banyak diamalkan pada waktu tersebut.

2) Riba al-Fadl ( ربا الفضل )

- Setiap pertambahan untuk pertukaran barang dari jenis yang sama.
- Contohnya beras gred A 5kg ditukar dengan beras gred C 10kg.
- Turut dikenali sebagai riba as-Sunnah @ riba al-Bai'.

Dh terang lagi bersuluh kepada kita disini bahawa Allah SWT amat mengharamkan amalan riba ini. Bahkan Allah melaknat semua pihak yangterlibat dalam amalan riba ; samada pemberi hutang yang memakan riba, yang berhutang yang memberi riba, penulis yang mencatat transaksi itu, serta saksi-saksinya. Rasullallah SAW bersabda yang bermaksud:

" Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan, saksi-saksinya dan penulisnya.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahawa Nabi SAW bersabda:

maksudnya: " Riba meempunyai 99 pintu dosa. yang paling rendah adalah seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya sendiri."

Amat berat wahai saudaraku sekaliannya hukuman bagi pengamal riba. Berusahalah sedaya upaya untuk menjauhi riba, faedah, bunga atau apa-apa pun namanya. Jika mahu menggunakan perkhidmatan perbankan pastikalah bahawa bank yang kita pilih itu nyata dan jelas tidak mengamalkan riba. Pilihlah perbankan Islam.. Sanggupkah kita mendapat murka Ilahi hanya untuk sekelumit kekayaan dunia yang pasti habisnya??????

0 comments: